You are currently viewing เด็กที่อยู่ในช่วง 2-5 ขวบมีความพัฒนาการที่ดี

เด็กที่อยู่ในช่วง 2-5 ขวบมีความพัฒนาการที่ดี

  • Post author:
  • Post category:Blogging

เด็ก นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 6 ขวบ จะมีการพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นร่างกายสมองและพัฒนาการเด็ก ในช่วงนี้ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบสุดๆที่สำคัญในวัยประมาณ 2-5 ควบนั้นเด็กส่วนใหญ่จะเริ่มมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็ก เราควรต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยในช่วง 2 ถึง 5 ขวบ และมีอะไรบ้างเรื่องที่เราต้องศึกษาบทความนี้จะมาแนะนำสิ่งที่สำคัญ

พัฒนาโครงสร้างทางร่างกาย

ว่าจะเป็นในส่วนของร่างกาย การรับรู้ การเคลื่อนไหว ปฏิกิริยาเด็กๆถือว่าในช่วงวัยนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เราควรหากิจกรรมอะไรให้เด็กทำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กอีกด้วย การเดินเล่นรอบๆหมู่บ้าน จะทำให้เด็กนั้นมีประสบการณ์ในการใช้อวัยวะในร่างกาย เวลาเด็กทำกิจกรรมเด็กจะเกิดการลองผิดลองถูกกับกิจกรรมที่ทำอยู่ ซึ่งจะทำให้มีผลดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แล้วเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของเด็กด้วย

ภาษา 

ก็บอกแล้วว่าเด็กในช่วง 2 ถึง 5 ขวบได้มีการเรียนรู้ทางภาษาอย่างรวดเร็วมาก แต่ว่าการที่เราพูดอะไรเด็กจะจดจำเราควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการพูดแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้เด็กนั้นจำในสิ่งที่ไม่ดี เวลาเราสื่อสารกับเด็กเราควรขยับไม้ขยับมือเวลาพูดด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาการของเด็กๆ ถือว่าเป็นทักษะอย่างไรในการใช้ชีวิต 

เป็นช่วงที่ เด็ก จะเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ต้องบอกเลยว่าการเลี้ยงดูเด็กเราควรพูดคุยกับเด็กตลอดเวลา พร้อมการสอนให้เด็กมีกิริยามารยาทที่ดี และการใช้ชีวิตในครอบครัว จะทำให้เด็กนั้นมีความรู้ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสิ่งของ หรือการให้น้ำใจการช่วยเหลือ เด็กจะมีประสบการณ์ในครอบครัวในด้านนั้นๆ ซึ่งจะทำให้เด็กนั้นอยู่ในสังคมยังเป็นคนดี

อยากรวยด้วยบาคาร่า อ่าน สูตรบาคาร่า ทำเงินได้ทุกวัน แจกฟรีเป็นวิทยาทาน