You are currently viewing นิทานเป็นตัวช่วยที่ให้ประโยชน์อย่างมหาศาลกับการเรียนรู้

นิทานเป็นตัวช่วยที่ให้ประโยชน์อย่างมหาศาลกับการเรียนรู้

ถ้าให้พูดถึงนิทานแล้วเราก็โดยส่วนใหญ่แล้วนิทาน จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี ในเรื่องเกี่ยวกับภาษาแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัว ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยภาพแล้วก็ตัวหนังสือที่ทำให้เด็กนั้นสนใจ และมันจะส่งผลต่อการเรียนรู้เพราะโดยส่วนใหญ่ แล้วเด็กจะเริ่มเรียนรู้จากภาพแล้วก็เสียงจากคนที่เล่าให้ฟังจะเริ่มเรียนรู้ไปทีละเล็กละน้อย และสามารถจดจำเนื้อหาและเรื่องราวได้อย่างแน่นอนมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

สร้างอารมณ์ร่วม

การเล่านิทานเพื่อที่จะทำให้เด็กๆนั้นให้ความสนใจ และสามารถฟังจบได้นั่นก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นตัวช่วย ทำให้ความน่าสนใจของนิทานเพิ่มมากขึ้นก็คือการสร้างอารมณ์ร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นลีลาการเล่าด้วยน้ำเสียงสีหน้าท่าทาง เพื่อบ่งบอกถึงตัวละครเพื่อให้มันมีความตื่นเต้นความน่าสนใจ

เลือกให้เหมาะสม

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดพัฒนาการที่ดีที่สุดก็คือ การเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กที่กำลังเติบโตเพราะว่าเด็กแต่ละคนนั้น ก็มีความชอบหรือสิ่งที่ชอบที่แตกต่างกันดังนั้นควรที่จะเลือกหนังสือให้เหมาะสม แล้วเราก็สามารถหาภาพหรือสิ่งของต่างๆ หรือจะเป็นสัตว์ที่สำคัญก็คือภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามจะเป็นตัวช่วยดึงดูดได้ดี

การอ่านนิทานให้ฟัง

มันก็เป็นเหมือนการป้อนอาหารวันละเล็กวันละน้อยให้กับสมองของลูกน้อยของคุณ ดังนั้นอาหารมันจะมีประโยชน์ต่อตัวเด็กอย่างแน่นอนยิ่งขยันป้อนทุกวันอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้มันก็จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นมันเป็นเหมือนการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นที่สามารถสื่อถึงกับลูกได้ แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันและมีผลต่อพัฒนาการของลูกอย่างแน่นอน