You are currently viewing ดนตรีช่วยเสริมพัฒนาการ

ดนตรีช่วยเสริมพัฒนาการ

  • Post author:
  • Post category:Blogging

ดนตรีนั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยมนุษย์ และมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานครื้นเครง มีการถ่ายทอดออกมาโดยการใช้เสียง ซึ่งต้องบอกเลยว่าเพลงนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของเราเป็นอย่างดี นอกจากมันจะช่วยทำให้เรามีความสุขผ่อนคลายความเครียดได้ และที่สำคัญเลยก็คือเพลงมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และมันก็เป็นตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในเด็กอีกด้วย เพราะว่าเพลงมันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตอบสนองได้เป็นอย่างดี และทำให้พัฒนาการดีด้วย

ร่างกาย

เป็นธรรมชาติของเด็กที่ชอบเล่นซุกซนเป็นธรรมดาการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา ไม่ว่าจะกระโดดวิ่งปีนป่ายก็เป็นเรื่องที่ปกติดังนั้นการโยกย้าย หรือเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนมันก็ทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และถ้ายิ่งตอบสนองตามเพลงแล้วด้วยแล้วก็หรือโยกย้าย ตามทำนองของเพลง จะเป็นการสร้างความสนุกสนานและพัฒนาการและก็ยังเป็นการออกกำลังกาย เพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

อารมณ์

เพลงมันจะเป็นตัวช่วยในด้านอารมณ์ในเด็กได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ด้วยทำนองเพลงมันจะทำให้เรารู้สึกตามถ้าเพลงเศร้ามันก็จะทำให้เรารู้สึกเศร้า ถ้าเพลงที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานกับพี่กระเป๋ามันก็จะทำให้เราสนุกสนาน และกระปรี้กระเป๋าดังนั้นการร้องเพลงที่สนุกสนานครึกครื้นๆ สำหรับเด็กแล้วมันจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทางด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว และเป็นการผ่อนคลายและทำให้เด็กมีสมาธิด้วย

สติปัญญา

การฟังเพลงมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นตัวช่วย ทำให้เด็กนั้นได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายและการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากายที่ผ่านเนื้อร้องออกมา รวมถึงการเต้นออกกำลังกายมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านต่างๆ รวมไปถึงสติปัญญาด้วยเพลงมันมีประโยชน์มากๆ มันเป็นตัวช่วยที่ส่งเสริมให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีผ่านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือทำนองก็ตาม

Ufabetl68.com สนับสนุนให้ทุกคนเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของขีดจำกัดมนุษย์