You are currently viewing ข้อดีของการให้เด็กได้เล่น

ข้อดีของการให้เด็กได้เล่น

สำหรับในการเลี้ยงลูกนั้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการให้ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ รวมทั้งอาหารการกินที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลูกน้อยแล้ว การ เล่นสล็อต นั้นก็ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆอีกด้วย ถ้าคุณแม่ท่านใดที่ยังไม่เคยให้ลูกได้เล่น หรือยังไม่เคยลงมือเล่นกับลูกๆล่ะก็ ลองอ่านข้อดีของการเล่นที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็กดูนะคะ แล้วจะรู้ว่า การเลี้ยงลูกที่ถูกนั้นต้องมีการเล่นเป็นส่วนประกอบหลักเลยทีเดียว

ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญของเด็ก ช่วยให้เด็กได้แสดงออกถึงมุมมอง การเข้าใจในตนเอง รวมทั้งเข้าใจโลกได้มากขึ้น

กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ทำงานสัมพันธ์กัน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกายนั้น มักจะถูกใช้ไปพร้อมๆกันสำหรับการเล่นเพียงแค่ครั้งเดียว จึงทำให้ประสาทสัมผัสของลูกมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ

การเล่นบางประเภทจะช่วยทำให้เด็กได้รับรู้ถึงเพศของตัวเอง สามารถที่จะเข้าใจ และเรียนรู้ได้ผ่านการเล่น ซึ่งเรามักจะมองเห็นได้จากการแสดงออกของลูกเมื่อมีการเล่น พ่อแม่ลูกกับเพื่อน หรือเล่นกับตุ๊กตาโดยสมมติให้เป็นลูก หรือเล่นแต่งตัว ฯลฯ

เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญา

การเล่นในบางครั้งก็ช่วยให้เด็กได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ รวมทั้งแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยสำหรับการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตไปในตัวให้ลูกอีกด้วย เช่น การเล่นต่อจิ๊กซอว์ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้กระทั้ง เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

เสริมสร้างสมาธิและความสนใจให้แก่เด็ก

ตามธรรมชาติแล้วเด็กเล็กนั้นจะอยู่ไม่นิ่ง และถ้าคุณพ่อคุณแม่ยอมให้ลูกนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์ ดูการ์ตูนหรือรายการต่างๆในทีวี แม้ว่าจะช่วยลดการยุ่งวุ่นวายของลูกได้บ้าง แต่ทำให้เกิดผลกระทบให้ลูกน้อยกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง เนื่องจากการจ้องสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทางจอส่งผลต่อสมาธิโดยตรง ฉะนั้นผู้ปกครองควรจะให้ลูกได้เล่นในกิจกรรมที่จะต้องใช้สมาธิ ได้แก่ การวาดรูป การปั้นดินทราย หรือต่อตัวต่อ สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น